“Twenty Twenty” Wanda Michalak, Pete Purnell, Pim Vlug 25.01 – 16.02.2020

November 14, 2019 4:17 pm Published by

“Twenty Twenty”

20ste Jubileum van Gallery WM!

Wanda Michalak, Pete Purnell, Pim Vlug / fotografie, video-montage, schilderij.

24.01 t/m 15.02.2020

opening:  Vrijdag 24 januari 2020 van 17:30 – 19:30 uur

Retrospectief van bijna 30 jaar fotografie van Wanda Michalak, aangevuld met video-montages van resident-fotograaf Pete Purnell en mega-schilderij van Pim Vlug

Wanda in the air                                                 © Basia Lautman

Gallery WM viert haar 20ste verjaardag. We zullen dat doen door een retrospectief te presenteren van de oprichter en naamgenoot van de Gallery; Wanda Michalak. Deze tentoonstelling toont bekende en iconische foto’s van Michalak, evenals eerder ongezien werk. Dit wordt aangevuld met videomontages door de resident-fotograaf Pete Purnell van WM en een mega-schilderij van Pim Vlug.

Toen Wanda Michalak en Paul Schäublin deze eigenzinnige ruimte in januari van het jaar 2000 openden, beschouwden ze Gallery WM als ruimte voor fotografie voor echte fotografen; afbeeldingen die gewaardeerd zouden worden door professionals in het veld. In de twintig jaar sinds, is dat veld exponentieel geëvolueerd. Met deze voortdurende tektonische herdefiniëring van het fotografische veld, is ook Gallery WM veranderd. Van analoog tot digitaal, zwart-wit tot sterke verzadiging, klassiek ingelijste vintage prints tot hangende installaties, een focus op esthetiek tot conceptgestuurde deconstructies, WM heeft het allemaal gezien en getoond.

Wij nodigen u uit om samen te komen en ons jubileum met ons te vieren! Want we waren er in 2000 en we zijn hier nog steeds twintig jaar later; tonend, exposerend en presenterend. Zonder twijfel zullen we hier over twintig jaar nog steeds zijn. Dus kom en geniet en hef een glas op en proost op de volgende twintig jaar! De verjaardagsopening en -viering van Gallery WM vindt plaats op vrijdag 24 januari 2020 tussen 17:30 en 19:30 uur in Gallery WM, Elandsgracht 35, 1016 TN Amsterdam.

Beide oprichters Wanda Michalak en Paul Schäublin zullen aanwezig zijn bij de opening, evenals de huidige curator Sebastian Rypson van Gallery WM, zij het via een videolink uit Varanasi, India

© Wanda Michalak

© Wanda Michalak

 

 

 

 

 

“Twenty Twenty”

Celebrating the 20 years anniversary  of Gallery WM.

January 24th  thru February 15th, 2020

Gallery WM is celebrating it’s 20 year anniversary. We will do that by presenting a retrospective by the Gallery’s founder and namesake; Wanda Michalak. This exhibition will show known and iconic photographs by Michalak, as well as previously unseen work. This will be complemented by video-montages by WM’s resident photographer Pete Purnell as well as a mega-painting by Pim Vlug.

When Wanda Michalak and Paul Schäublin opened this quirky space in January of the year 2000, Gallery WM was envisioned to be a space showing true photographer’s photography; images that would be appreciated by professionals in the field. In the twenty years since, that field has evolved exponentially. With this continuing tectonic redefinition of the photographic field, so too Gallery WM has changed with it. From analogue to digital, black & white to enhanced saturation, classically framed vintage prints to hanging installations, a focus on aesthetics to concept-driven deconstructions, WM has seen and shown it all and more.

We invite you to come together and celebrate our anniversary with us! For we were there in 2000 and we are still here twenty years later, showing, exposing, presenting and exhibiting. Doubtlessly, we will be here twenty years hence! So please come, and make merry, and raise a glass, and make a toast to the next twenty years. Gallery WM cordially invites you all!

Opening Friday January 24th 5:30PM-7:30PM.

Wanda by Pete ©Pete Purnell

Vade Retro 

22 January 2000 – official opening of the gallery by Wanda Michalak

22 January 2000, here we go…

Tags: , ,