Michel Szulc-Krzyzanowski “Nieuwe 3-D Sequenties” 18.02 – 26.03.2022

January 1, 2022 2:57 pm Published by

Forum Conceptuele Fotografie

livestream gesprek onder leiding van

Gerrit Jan Wolffensperger

met deelname van

Bibi-Joan Cahlo
Ioana Cobzaru
Roel Sandvoort
Michel Szulc Krzyzanowski (live uit Mexico)
Anna Witkowska

donderdag 24 maart van 20:00 – 21:00 uur

bij

Gallery WM

Live op YouTube via de link hieronder:

Forum 24 maart

********************

 Gallery WM heeft de eer de volgende tentoonstelling te mogen presenteren:

Nieuwe 3-D Sequenties

van

Michel Szulc-Krzyzanowski

 18/02 t/m 26/03/2022

Opening: vrijdag 18 en zaterdag 19 februari 2022

galerie open elke week woensdag t/m zaterdag  13:00 – 18:00 uur

© Michel Szulc-Krzyzanowski 2021

Met zijn nieuwe 3-D sequenties heeft Michel Szulc-Krzyzanowski alweer een indrukwekkende tour de force binnen zijn fotografische praxis geleverd. Niet alleen binnen zijn eigen oeuvre overigens, maar ook voor de conceptuele fotografie, een veld die Szulc Krzyzanowski mede heeft gevormd tot wat het nu is. Voor het eerst toont Szulc Krzyzanowski zijn nieuwe werk in Nederland, na een zeer succesvolle expositie in Juli 2021 bij Galerie Baudoin Lebon in Parijs.

Verfijnd en minimalistisch, brengen de 3-D sequenties van Szulc Krzyzanowski de toeschouwer op een subtiele manier in visuele verwarring. Deze weet logischerwijs dat het beeld tweedimensionaal is, echter hij “ziet” dat de sequenties driedimensionaal zijn. Deze trompe l’oeil huzarenstukjes zijn van zeer grote klasse en behoren tot de hoogtepunten van Szulc-Krzyzanowskis carrière die al ruim vijftig jaar beslaat. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze nieuwe sequenties zijn opgenomen in de Swagemakers collectie en ook de Universiteit Leiden zal het werk in haar collectie opnemen. Om Szulc Krzyzanowskis nieuwe 3-D sequenties te contextualiseren, zal Gallery WM tevens een tiental van zijn vintage werken uit de jaren 70 en 80 presenteren. Dit zijn werken die in de grootste en belangrijkste musea van Europa en de VS zijn tentoongesteld. Hiermee hopen we dat de toeschouwer een beeld krijgt van de ontwikkeling van één van Nederlands meest toonaangevende conceptuele fotografen.

Teaser voor Michel Szulc-Krzyzanowskis nieuwste sequenties:

Nieuwe 3-D Sequencies

I really like the 3D color sequences as the 21st century’s follow-ups of your earlier sequences: topical versions of the same inspiring elementary mouldings of time and space in man’s environment. It brings them closer to historical conceptual work for example by Jan Dibbets, which also confirms a current revival of conceptual art in photography – (…). It is all very interesting!”  Maartje van den Heuvel (conservator fotografie van de Universiteit Leiden)

De eerste 100 bezoekers aan de tentoonstelling krijgen een exemplaar van Michel Szulc Krzyzanowskis biografie De man die over zijn schaduw sprong. Michel zal dan ook tijdens de opening op vrijdag de 18de aanwezig zijn in Gallery WM // Elandsgracht 35, 1016 Amsterdam.

Tijdens de tentoonstelling (dag nader te bepalen) zal een dialoog plaatsvinden tussen Michel Szulc-Krzyzanowski en Gerrit Jan Wolffensperger over de waardering en herwaardering van conceptuele fotografie uit de ’70 en ’80.

 

© Michel Szulc-Krzyzanowski 2021

 

Media

If There is Now, Walter van Teeffelen 16.02.2022 (blog post):

Photo 31, Expo talk #2 Ioana Cobzaru:

Documents

Een andere kijk, interview Sarah Marijnissen 2018

 

Biografie:

Michel Szulc-Krzyzanowski is geboren in Oosterhout in 1949. Hij heeft gestudeerd aan de St Joost Academie te Breda en is in 1970 afgestudeerd aan de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving in ’s-Hertogenbosch, waarna hij vrijwel meteen zich toelegde op de ontwikkeling van zijn autonome fotografie.

De fotografie van Szulc-Krzyzanowski is grosso modo in tweeën te delen; zijn autonoom-documentaire fotografie en zijn autonoom-conceptuele fotografie.

Zijn conceptuele werk, waaronder zijn befaamde “foto sequenties / photo sequences”, wordt al vanaf 1971 regelmatig wereldwijd tentoongesteld en door belangrijke collecties en musea aangekocht. Zijn Sequenties, VISTA-foto’s en de PS-serie zijn o.a. tentoongesteld in het Stedelijk Museum in Amsterdam, het Centre Beaubourg in Parijs, het Museum of Modern Art in New York, het Ludwig Museum in Keulen en in het San Francisco Museum of Modern Arts, die ook zijn werk verwierven voor hun kunstcollecties. Met zijn conceptuele beelden zijn er vier fotoboeken verschenen.

Zijn autonoom-documentaire fotografie heeft ook een conceptuele basis. Het fotoproject ‘Henny’ bijvoorbeeld volgt een willekeurig gekozen Nederlandse vrouw al meer dan 36 jaar in haar dagelijks leven, sinds haar 16e. Veel van zijn fotoprojecten zijn gerelateerd aan de Derde Wereld, zoals ‘Gewoon Afrika’: het leven van vier inwoners in een klein dorpje in Zimbabwe gedurende drie maanden. Vanaf 1998 werkt Michel Szulc-Krzyzanowski aan zijn “World of…” fotoprojecten. “World of Love” (over hoe mensen wereldwijd van elkaar houden binnen een gezin), “World of Energy” (20 verschillende manieren om wereldwijd energie te produceren en te consumeren), “World of little heroes” (twee fysiek uitgedaagd meisjes: Hasina in Bangladesh en Samantha in Canada vergeleken op foto’s), “The most beautiful people in the world” (Mensen die reageren op aankondigingen in kranten wanneer ze worden gevraagd of ze denken dat ze de mooiste ter wereld zijn) en “What the world has never seen” (Mensen over de hele wereld die laten zien wat niemand ooit eerder heeft gezien). Met zijn autonoom-documentaire fotografie zijn tot nu toe 13 fotoboeken verschenen. Er zijn talloze tijdschrift- en krantenpublicaties en tentoonstellingen geweest.

Michel Szulc-Krzyzanowski wordt in Nederland gerepresenteerd door Sandvoort Gallery: https://sandvoort.gallery/ en wereldwijd door Galerie Baudoin Lebon: http://www.baudoin-lebon.com/
Michel Szulc-Krzyzanowski (www.szulc.info) / Het Henny project:  www.henny.info / The most beautiful people: www.themostbeautifulpeople.org

 

**************

ENGLISH:

New 3-D Sequences

by

Michel Szulc-Krzyzanowski

18/02/2022 to 26/03/2022

opening Friday 18 and Saturday 19 February 2022

gallery open every week Wed-Sat 1-6 PM

© Michel Szulc-Krzyzanowski 2021

 

From 18/02 to 19/03/2022 Michel Szulc-Krzyzanowski presents his ‘New 3-D Sequences’ for the first time in the Netherlands at Gallery WM. Visually disorienting and conceptually innovative, these sequences can be counted among the highlights of his 50-plus year career.

With his New 3-D Sequences, Michel Szulc-Krzyzanowski has once again delivered an impressive tour de force within his photographic praxis. Not only his oeuvre, for that matter, but also within conceptual photography itself, a field that Szulc Krzyzanowski has helped shape to what it is today. For the first time, Szulc Krzyzanowski is showing his new work in the Netherlands at Gallery WM, after a very successful exhibition in July 2021 at Galerie Baudoin Lebon in Paris. Refined and minimalistic, Szulc-Krzyzanowski’s 3-D sequences subtly confuse the viewer both visually and viscerally. On a logical level, the viewer knows that the image is two-dimensional, but he “sees” that the sequences are three-dimensional. These trompe l’oeil feats are of the highest class and can certainly be counted among the highlights of Szulc-Krzyzanowski’s career, one that spans over more than fifty years now. It is therefore not surprising that these new sequences have been included in the Swagemakers collection and Leiden University will also include the work in its collection. To contextualise Szulc Krzyzanowski’s New 3-D Sequences, Gallery WM has also opted to present a dozen of his vintage works from the 1970s and 1980s. Works that have been shown in virtually all the most important museums in Europe and the US. Our aim is to give the viewer an idea of the development of one of The Netherlands’ leading conceptual photographers.

“I really like the 3D color sequences as the 21st century’s follow-ups of your earlier sequences: topical versions of the same inspiring elementary moldings of time and space in man’s environment. It brings them closer to historical conceptual work for example by Jan Dibbets, which also confirms a current revival of conceptual art in photography – (…). It’s all very interesting!” – Maartje van den Heuvel (curator of photography at Leiden University)

The first 100 visitors to the exhibition will receive a copy of Michel Szulc-Krzyzanowski’s biography. Michel will be present, virtually at any rate, in Gallery WM during the openings on Friday and Saturday.


The dialogue (in Dutch) between Michel Szulc-Krzyzanowski and Gerrit Jan Wolffensperger about the 
appreciation and reappraisal of conceptual photography from the 1970s and 1980s will take place at a later date.

Teaser for Michel Szulc-Krzyzanowski’s latest sequences:

https://www.youtube.com/watch?v=AJPw01T5M3Y 

Michel Szulc-Krzyzanowski is represented in the Netherlands by Sandvoort Gallery: https://sandvoort.gallery/ and worldwide by Galerie Baudoin Lebon: http://www.baudoin-lebon.com/
Michel Szulc Krzyzanowski (www.szulc.info), The Henny project:  www.henny.info,The most beautiful people: www.themostbeautifulpeople.org

Biography:

Michel Szulc-Krzyzanowski was born in Oosterhout in 1949. He studied at the St Joost Academy in Breda and graduated in 1970 from the Royal Academy of Art and Design in ‘s-Hertogenbosch, after which he almost immediately focused on the development of his autonomous photography.

The photography of Szulc-Krzyzanowski can roughly be divided into two fields; his autonomous documentary photography and his autonomous conceptual photography.
His conceptual work, including his famous “Photo Sequences”, has been regularly exhibited worldwide since 1971 and acquired by important collections and museums. His Sequences, VISTA photos and the PS series have been exhibited at the Stedelijk Museum in Amsterdam, the Center Beaubourg in Paris, the Museum of Modern Art in New York, the Ludwig Museum in Cologne and the San Francisco Museum of Modern Arts, who also acquired his work for their art collections. Four photo books have been published with his conceptual images.

His autonomous documentary photography also has a conceptual basis. The photo project ‘Henny’, for example, has followed a randomly chosen Dutch woman in her daily life for more than 36 years, since she was 16. Many of his photo projects are related to the Third World, such as ‘Ordinary Africa’: the life of four inhabitants in a small village in Zimbabwe for three months. Since 1998, Michel Szulc-Krzyzanowski has been working on his “World of…” photo projects. “World of Love” (about how people worldwide love each other within a family), “World of Energy” (20 different ways to produce and consume energy worldwide), “World of little heroes” (two physically challenged girls: Hasina in Bangladesh and Samantha in Canada compared in photos), “The most beautiful people in the world” and “What the world has never seen” (People around the world showing what no one has ever seen before). So far, 13 photo books have been published with his autonomous documentary photography. There have been numerous magazine and newspaper publications and exhibitions.

© Michel Szulc-Krzyzanowski 2021

Tags: