Jimmy Rage & Kato Tan “Eroica – Lovesongs n Lullabies” 3.09 – 1.10.2011

September 3, 2011 12:16 pm Published by

Blaton & Rypson,
aNTHROPOLOGiSTS iN aRT,
present:

Eroica –
Lovesongs n Lullabies
by
Jimmy Rage & Kato Tan

at WM Gallery
September 3rd through October 1st 2011

Opening: Saturday September 3rd, 17:00-19:00

In their latest exhibition “Eroica – Lovesongs n Lullabies”, Rage & Tan have managed to successfully mingle playfulness with subtlety, as well as combining voyeuristic invasiveness with private intimacy.

At times, Rage & Tan’s works evoke the ‘naughty’ stereoscopes, daguerreotypes and postcards from the Paris of the late 19th century and early 1900’s. In cavorting poses and postures of unequivocal sexuality, these stylised female bodies are not necessarily nor simply displayed as objects of male lust. Rather, they are reworked into elegant statuettes, with layers of highly stylised context; stockings of urban projects, star-studded backgrounds, drops of liquidity dripping their way down a page of musical notes.

Eroica intends to inject a sexy sheen to our daily fantasies of lust, poetry and intimacy. Imbued with poetry, their work brings a sense of vulnerability, a deep longing; new ways of celebrating the body erotic. Praises for all things female.

Rage & Tan’s images are offerings for enjoyment. Playfully transformed and narrated to be lovesongs and lullabies.

Vanaf 3 september t/m 1 oktober 2011
presenteren Blaton & Rypson, Anthropologists in Art:

Eroica – Lovesongs n Lullabies
by
Jimmy Rage & Kato Tan

at WM Gallery

In hun nieuwste tentoonstelling “Eroica – Lovesongs n Lullabies”zijn Rage & Tan erin geslaagd om speelsheid met subtiliteit, invasief voyeurisme met privé intimiteit te combineren.


In sommige gevallen roepen Rage & Tan’s werken de ‘stoute’ briefkaarten, stereoscopen, prenten en dagerreotypieën op uit het Parijs van de late 19de en begin 20ste eeuw. In kronkelende houdingen van eenduidige seksualiteit, zijn deze gestileerde vrouwelijke lichamen niet enkel en alleen weergegeven als objecten van mannelijke lust. Ze worden juist verwerkt tot elegante beelden, waarin gestileerde lagen van inhoudelijke context verwerkt zijn; kousen gemaakt van wolkenkrabbers, een met zoutkristallen als sterrenhemel bezaaide achtergrond, druppels van liquiditeit die hun weg langs een pagina vol muzieknoten druipen.
Het doel van Eroica is om een sexy glans aan onze dagelijkse fantasie van lust, poëzie en intimiteit toe te voegen. Doordrenkt van poëzie, roept hun werk een gevoel van kwetsbaarheid op, een diep verlangen, een nieuwe manier om het erotisch lichaam te vieren.Rage & Tan’s beelden zijn een offergeschenk aan het genot. Speels en sublimerend, ontstaat er een transitie van archetypische cliché’s naar de magische schoonheid van gelaagde elegantie.

 

Tags: ,