Maurycy Gomulicki, Katarzyna Mirczak “Brutal Ink” 19.05 – 1.07.2012

May 19, 2012 3:41 pm Published by

Blaton & Rypson, Anthropologists in Art,
are proud to present:

Brutal Ink
Polish penitentiary raw tattoos
by
Maurycy Gomulicki & Katarzyna Mirczak

At
WM Gallery
19-05 – 01-07-2012

Opening: Saturday May 19th at 17:00-19:00
Opening Speech at 17:30 by Henk Schiffmacher

Between May 19th and July 1st 2012, Anthropologists in Art proudly present the unique duo-exhibition of Polish raw tattoos by Maurycy Gomulicki and Katarzyna Mirczak. Both artists present two very different aspects of the little-known world of Polish raw tattooing practice with their respective series – Gomulicki’s Dziary (Raw Tattoos) and Mirczak’s Znaki Specjalne (Special Signs). While the usual and most common method of tattooing praxis is done with specially crafted tools and ink in the strictest of hygienic settings, raw or brutal tattoos are mostly done in situations where professional instruments are unavailable e.g. in prisons where the art of tattooing is generally prohibited. Although these tattoos can be extremely complicated and of high aesthetic quality, generally they are characterised by a monochrome design, and often carry particular symbolic or sentimental value for the bearer and their social, criminal or professional peers.

Both the series by Maurycy and Katarzyna share in common the limited visual accessibility for the ordinary public. Besides the considerable artistic merit both series harbour individually, together they possess an inherent voyeuristic anthropological sensibility of an oftentimes misunderstood creative practice.

Thus, Mirczak gained access to the Department of Forensic Medicine at the Jagiellonian University in Cracow (PL). Her series (Znaki Specjalne – Special Signs) of 25 photographs features glass jars containing pieces of tattooed flesh and skin, perfectly preserved in formalin, the oldest of which dates back to 1875. Some are the only traces of long-forgotten sailors and soldiers. Most, however, are that of deceased prisoners posthumously dissected. This beautifully photographed series imparts an ambivalent feeling for the viewer. On the one hand, that of aesthetic beauty, on the other, they evoke a feeling of revulsion; the tattoos are the only remnant of what once was a human being – a pathetic symbolic reduction of wishes, desires and decisions that now typifies them. The person is long gone and forgotten, only the identifying branding remains. 

Gomulicki’s Dziary (Raw Tattoos) paint a different picture. Born and raised in Warsaw’s Zoliborz district, the thoroughly tattooed Maurycy mingles easily with the district’s longstanding residents; from highbrow intellectuals to alcoholic (ex-) criminals. Gaining the trust of his subjects, he is able to shoot the inked skin of his fellow compatriots.
Most of the people documented have been incarcerated at some point or other (especially in the period 1950-1980) and were tattooed whilst in the Polish penitentiary system. Sentiment and some humour prevail, although here and there signifying tattoos of stars, epaulettes and symbols of the various prisons are evident. However, the most popular designs are those of women, pop-cultural expressions (a large back-tattoo of John Travolta and Olivia Newton John is unforgettable) and lyrical one-liners. Again, however, the darker side of life is clearly visible. The perhaps somewhat funny tattoo is inked on the weathered body, ravaged by alcohol, time and a jumble of old scars that criss-cross the human canvas.

Dziary (Pan Marian, Warszawa), Maurycy Gomulicki

Zanki Specjalne – Katarzyna Mirczak (Bez Tytulu / Zonder Titel)

About the artists:

Katarzyna Mirczak (b.1980, Poland). Focused on the body and medicine. Exhibited in Paris and New York. Represented by Eric Franck Fine Art, London. – Read more: www.ericfranck.com

Maurycy Gomulicki (b. 1969, Poland). Artist, designer, photographer, collector, pop-culture anthropologist, author of spatial installations and short video-works. represented by Leto Galeria-, Warsaw.  – Read more: www.leto.pl/en

 

Dziary (Brutal tattoo) – a set on Flickr
www.flickr.com

Primitive Tattoos. Primitive Art. Naïve Art. Dziary. Brutal Icon Power. The Rivers of In…

Met trots presenteert Anthropologists in Art tussen 19 mei en 1 juli 2012, de unieke duo-tentoonstelling van Poolse rauwe tatoeage’s door Maurycy Gomulicki en Katarzyna Mirczak. Beide kunstenaars presenteren met hun onderscheidende series – Gomulicki’s met ‘Dziary’ (Raw Tattoos) en Mirczak met Znaki Specjalne (Special Signs), twee verschillende aspecten van de weinig bekende wereld van de Poolse rauwe praktijk van tatoeëren. De meest gebruikelijke manier van tatoeëren wordt gedaan met speciaal handgemaakte instrumenten en inkt in de meest hygiënische setting. Rauwe of grove tatoeage’s worden echter aanbracht in situaties waar professionele instrumenten niet voor handen zijn, bijvoorbeeld in gevangenissen waar de kunst van tatoeëren in het algemeen verboden is. Ondanks dat deze tatoeage’s extreem gecompliceerd kunnen zijn en van hoge esthetische kwaliteit zijn, worden zij in het algemeen gekenmerkt door een monochroom ontwerp, en dragen vaak bepaalde symbolische of sentimentele waarde voor de drager en hun sociale, criminele of professionele leven.

Zowel de serie van Maurycy als de serie van Katarzyna delen de beperkte visuele toegankelijkheid voor het gewone, grote publiek. Naast de aanzienlijke artistieke waarde die beide serie’s individueel gezien kenmerkt, beschikken zij tezamen over een inherent voyeuristisch anthropologische gevoeligheid van een vaak onbegrepen creatieve praktijk. 

Zo heeft Mirczak toegang gekregen tot de afdeling Forensische Geneeskunde aan de Jagiellonische Universiteit in Krakau (PL). Haar serie (Znaki Specjalne – Speciale borden) van 25 foto’s laat galzen potten zien, met daarin stukken getatoeëerde vlees en huid, uitstekend bewaard in formaline, waarvan de oudste dateert uit 1875. Sommige zijn de enige sporen van lang vergeten matrozen en soldaten. De meeste hiervan zijn echter die van postuum ontleedde gevangenen. Deze prachtig gefotografeerde serie brengt een ambivalent gevoel voor de kijker teweeg. Aan de ene kant, die van esthetische schoonheid, aan de andere kant roepen ze een gevoel van afkeer op; de tatoeages zijn het enige overblijfsel van wat ooit een mens was – een zielige symbolische reductie van de wensen, verlangens en beslissingen die nu dat mens typeert. De persoon is al lang voorbij en vergeten, alleen de identificatie van stigmatisering blijft over.

Gomulicki’s ‘Dziary’ (Rauwe Tatoeages) geven een ander beeld. Geboren en getogen in het Warschause Zoliborz, mengt de grondig getatoeëerde Maurycy zich gemakkelijk met de oude wijkbewoners, van highbrow intellectuelen tot alcoholische (ex-) criminelen. Het vertrouwen van zijn subjekten winnend, is hij zeer in staat gebleken de geïnkte huid van zijn landgenoten op een unieke en respectvolle manier te documenteren.

De meeste mensen die door Gomulicki zijn vastgelegd, waren een deel van hun leven gevangenen en zijn getatoeëerd (vooral in de periode 1950-1980) in het Poolse gevangeniswezen. Sentiment en enige humor onthullen zich hier, ondanks dat er her en der tatoeages van sterren, epauletten en symbolen die in de verschillende gevangenissen van betekenis zijn. Desondanks zijn de meest populaire ontwerpen die van vrouwen, pop-culturele uitingen (een grote rugtatoeage van John Travolta en Olivia Newton John is onvergetelijk) en lyrische one-liners. Ondanks die humor is desondanks de donkere kant van het leven duidelijk zichtbaar. De mogelijkheid over wat een grappige tatoeage aangebracht op een verweerd lichaam, zou kunnen zijn, is aangetast door alcohol, tijd en een boel oude littekens, die het menselijke canvas kriskassen.

 

Anthropologists in Art will present this special two series-show in WM Gallery, in collaboration with the Tattoo Museum AmsterdamEric Franck Fine Art (London), LeTo Gallery (Warsaw), Henk Schiffmacher (Hanky Panky), Instytut Adama Mickiewicza and the Polish Embassy in the context of the International Photography Biennial GRID2012 (5th edition: Urban Reality Check) as the official representative of Poland.  Anthropologists in Art zal deze speciale twee series-show van Maurycy en Katarzyna tentoonstellen, in WM Gallery, in samenwerking met het Tattoo Museum Amsterdam, Eric Franck Fine Art (Londen), LeTo Gallery (Warschau), Henk Schiffmacher (Hanky Panky) en de Poolse ambassade in de context van de International Photography Biennial GRID2012 (5de editie: Urban Reality Check) als de officiële vertegenwoordiger van Polen. 

 

 

Tags: ,