Wanda Michalak & Debb Mills “Metamorphopsia” 03.09-01.10.2022

May 16, 2022 11:03 am Published by

METAMORPHOPSIA – Warped Vision

by

Wanda Michalak Debb Mills

Opening: Saturday 3rd of September from 17:00 – 19:00 hrs

© Wanda Michalak

Gallery WM has the supreme pleasure to present the new photographic project by WM’s founder, Wanda Michalak, together with Australian photographer Debb Mills. This project is the result of both Michalak’s photographic attempt at coming to terms with the pandemic limitations of the last two and a half years, as well as a reaction to an invasive eye-operation that has, to all intents and purposes – hopefully temporarily – warped her vision.

Things and situations may appear closer or further than they really are, patches of mini-blindness occur at inopportune moments and heretofore straight lines become wavy and bendy. The development of metamorphopsia involves structural changes in the retina of the eye as well as processing changes in the cerebral cortex of the brain. Metamorphopsia can present itself as unbalanced vision, resulting from small unintentional movements of the eye as it tries to stabilize the field of vision. It can also lead to the misrepresentation of an object’s size or shape. This kind of distorted vision would be scary for any person, let alone a photographer whose work depends on eyesight. Compound this with a cloistered existence, an absence of people around her, of support, a crippled city, and the general feeling of isolation the pandemic has brought upon us, and the feeling must have been terrifying.

© Wanda Michalak

Nonetheless, Michalak took to the medium she knows best, and started compiling a body of work that set out to translate not only those feelings of segregation and solitude, but also how reality looks to her now; warped vision, warts and all. What we see now, on the gallery walls, are fragments of sight, broken shards of background and foreground, warped ways of seeing. At the same time, in the alcove midway through the gallery, Debb Mills’ close-up images of that most daintily elegant of insects, the dragonfly, serve as a sparklingly humorous counterpart to Michalak’s darker, nearly constructivist reorganisations taken from the interior of her home. In a sense, Mill’s dancing dragons taken so obsessively in close-up, are also the result of tunnel-, or warped, vision. This is a distorted reality reconstructed, a making sense of a limited world ruled by metamorphopsia – a warped vision.

Wanda Michalak will be present at the opening on Saturday the 3rd of September from 17:00 – 19:00 hrs at Gallery WM

© Debb Mills

MEDIA

If Then is Now, Walter van Teeffelen (blog): Metamorphopsia

 

*************

METAMORFOPSIE – Vervormde visie

van

Wanda Michalak & Debb Mills

3/9 t/m 1/10/2022

Opening: zaterdag 3 september van 17:00 – 19:00 uur

© Wanda Michalak

Gallery WM het grote genoegen om het nieuwe fotografische project van de oprichter van WM, Wanda Michalak en de Australische fotografe Debb Mills, te presenteren. Dit project is het resultaat van zowel Michalak’s fotografische poging om de pandemische beperkingen van de afgelopen twee en een half jaar te verwerken, als een reactie op een invasieve oogoperatie die in principe – hopelijk tijdelijk – haar zicht aanzienlijk heeft vervormd. Dingen en situaties kunnen dichterbij of verder lijken dan ze in werkelijkheid zijn, flarden van miniblindheid komen voor op ongelegen momenten en rechte lijnen kunnen golvend en buigzaam worden.

De ontwikkeling van metamorfopsie omvat structurele veranderingen in het netvlies van het oog, evenals verwerkingsveranderingen in de hersenschors. Metamorfopsie kan zich voordoen als een onevenwichtig zicht, als gevolg van kleine onbedoelde bewegingen van het oog terwijl het probeert het gezichtsveld te stabiliseren. Het kan ook leiden tot een verkeerde voorstelling van de grootte of vorm van een object. Dit soort vervormde visie zou voor iedereen angstaanjagend zijn, laat staan een fotograaf wiens werk afhankelijk is van het gezichtsvermogen. Combineer dit met een afgezonderd bestaan, een afwezigheid van mensen om haar heen, van directe steun, een kreupele stad en het algemene gevoel van isolement dat de pandemie ons heeft gebracht, en het gevoel moet huiveringwekkend zijn.

© Wanda Michalak

Niettemin heeft Michalak gekozen voor het medium dat ze het beste kent. Zij heeft nu een oeuvre samen weten te stellen dat niet alleen die gevoelens van afzondering en eenzaamheid vertaalt, maar ook hoe de realiteit er nu voor haar uitziet; vervormd zicht, en een incomplete realiteit. Wat we nu zien, op de galeriemuren, zijn fragmenten van zicht, gebroken scherven van achtergrond en voorgrond, vervormde manieren van kijken. Tegelijkertijd, in de nis halverwege de galerij, dienen Debb Mills’ close-upbeelden van die meest sierlijke van alle insecten, de libel, als een sprankelend humoristische tegenhanger van Michalak’s donkerdere, bijna constructivistische reorganisaties vanuit het interieur van haar huis. In zekere zin zijn Mills dansende draken, zo obsessief van dichtbij genomen, ook het resultaat van tunnel-, of verwrongen, visie. Dit is een gereconstrueerde vervormde realiteit, een zingeving van een beperkte wereld die wordt geregeerd door metamorfopsie – een verwrongen visie.

Wanda Michalak zal aanwezig zijn bij de opening op zaterdag 3 september van 17:00 – 19:00 uur in Gallery WM

© Debb Mills

© Wanda Michalak

Tags: ,