Andrij Bojarov & Jan Dziaczkowski “If I Could Reach the Border, Then I Would Step Across” 6.04 – 18.05.2013

April 6, 2013 12:09 pm Published by

Anthropologists in Art and DOBRE Cultural Platform present:

IF I COULD REACH THE BORDER, THEN I WOULD STEP ACROSS
Time and the other
in the visual language of
Andrij Bojarov and Jan Dziaczkowski

April 6th – May 18th, 2013
WM Gallery, Elandsgracht 35, Amsterdam

Opening: Saturday April 6, 17.00-19.00 p.m.

Time and the other in the visual language of
Andrij Bojarov and Jan Dziaczkowski

It is the very first exhibition in the Netherlands which gives an overview of the works of two contemporary artists from Eastern Europe – Jan Dziaczkowski (Poland, 1983-2011) and Andrij Bojarov (Ukraine/Estonia, b. 1961-). The exhibition reflects upon how the two artists appropriate and incorporate foreign imagery into their domestic art praxis,  thereby creating a new home-grown visual language.The Border, mentioned in the title, symbolizes the separation between Eastern Europe and capitalistic societies, not only on the geographical and political level but also in its cultural schemes and aesthetics. Throughout history, Polish-Ukrainian intellectuals and artists often tried to reach upon this Border and by adopting western icons into their own work, manifest their presence and appurtenance to international art world.


Invite by: Lesley Moore

Collage by: Jan Dziaczkowski, Untitled, z cyklu/from the series Japanese Monster Movies, 2009.
Dzięki uprzejmości Fundacji Sztuk Wizualnych / Courtesy of Foundation for Visual Arts
The exhibition features a set of traditionally made colour collages (Dziaczkowski) juxtaposed with black-and-white photography reprints and videos (Bojarov) that together generate a surrealistic picture of the world where there are no boundaries, and different spaces and times conflate into one continuum. Even though both Bojarov and Dziaczkowski use seemingly different visual languages, their works equally release a certain tension between the known and the unknown, familiar (domestic) and foreign, real and surreal. This kind of praxis fits perfectly in what might be called a postmodern reality or liquid modernity with an absence of actual forms or set rules, only a sustained collage of everything we know.

Organised  in collaboration with The Foundation for Visual Arts from Krakow.

Collage by: Jan Dziaczkowski, Vienna, z cyklu/from the series Keine Grenze, 2009. Dzie˛ki uprzejmos´ci Fundacji Sztuk Wizualnych / Courtesy of Foundation for Visual Arts

About the artists:

Jan Dziaczkowski is a painter, photographer and collage artist, also author of illustrations for magazines dedicated to music, social issues and culture, books and album covers.
He was born in 1983 in Warsaw/Poland. In 2007 graduated from the Painting Department of Fine Arts Academy in Warsaw. Between 2004-2007 he co-founded an informal group called Nuku Workshop. In 2007 his debut album “Collages” was released by the Ha!art Corporation. His output included also illustrations for Machina, Architecture, A4, Ha!art and Przekrój magazines.
He took part in numerous collective exhibitions, e.g. Renoma. Reflections of Wrocław – Arup Phase 2 Gallery, London, UK (2009), You Can’t Get There From Here, CCNY, New York / USA (2010), Modernization / Modernización, Aula Cultural Universidad Abierta – Universidad Castilla-La Mancha, Cuenca / Spain (2010) and solo shows, e.g. Keine Grenze at V8 Gallery, Cologne, Germany (2009) and at Laurence Miller Gallery, New York / USA (2010).
He died tragically in September 2011 in an accident in the Tatra Mountains.

Anthropologists in Art oraz DOBRE Cultural Platform
zapraszają na wystawę:

IF I COULD REACH THE BORDER, THEN I WOULD STEP ACROSS
Time and the other in the visual language of
Andrij Bojarov and Jan Dziaczkowski

WM Gallery Amsterdam, 6 kwietnia – 18 maj, 2013
Wernisaż: sobota, 6 kwietnia w godz. 17.00- 19.00

WM Gallery w Amsterdamie ma zaszczyt zaprezentować wystawę If I could reach the border, then I would step across. Będzie to pierwsza w Holandii prezentacja prac dwóch współczesnych artystów z Europy Środkowo-Wschodniej: Jana Dziaczkowskiego (Polska, 1983-2011) oraz Andrija Bojarova (Ukraina/Estonia, ur. 1961). Wystawa, zorganizowana przez stowarzyszenia Anthropologists in Art oraz DOBRE Cultural Platform, przy współpracy z Fundacją Sztuk Wizualnych z Krakowa, przedstawia swoistą grę języka wizualnego krajów postsocjalistycznych z ikonami kultury „Zachodu”. W efekcie powstała alternatywna wizja świata ponad namacalnymi granicami..

Wspomniana w tytule wystawy granica jest symbolem odseparowania Europy Wschodniej od kapitalistycznego społeczeństwa Zachodu. Jest ona granicą nie tylko w znaczeniu geograficzno-politycznym, ale także barierą odgradzającą państwa (post)komunistyczne od zachodnich wzorców kulturowych i estetycznych. Co ciekawe, efekt tego oddzielenia jest odwrotny niż można było przypuszczać. Na przekór historii, intelektualiści i artyści z Polski czy Ukrainy nierzadko tworzyli w awangardzie do pozornie bardziej progresywnych kolegów z Zachodu. Pożyczanie, przystosowywanie, a w końcu przetwarzanie kapitalistycznych wzorców było aktem przekory wobec skrywanej chęci współtworzenia bardziej wyrafinowanego i wolnego świata Zachodu, jak również aktem subwersji wobec prowincjonalizmu i represywnej polityki państwa.

Na wystawie zestawione zostały tradycyjnie wykonane, barwne kolaże Jana Dziaczkowskiego z czarno-białymi fotografiami i pracami video Andrija Bojarova. Zaprezentowana twórczość to swoistego rodzaju gra z formą i symbolem, która urzeczywistnia napięcia pomiędzy tym, co znane i nieznane, oswojone i obce, prawdziwe i nierealne. W efekcie powstał surrealistyczny obraz świata bez granic, w którym odmienne czasoprzestrzenie scalają się w jedno spójne kontinuum. Całość można określić mianem rzeczywistości postmodernistycznej, gdzie brakuje jednoznacznych form i ustalonych zasad, a istnieje jedynie kolaż złożony z elementów naszej wiedzy.


Wystawa zorganizowana przy współpracy z Fundacją Sztuk Wizualnych z Krakowa.

Tags: ,