Jack B. Rieder, Maarten Brinkgreve, Jaap Bijsterbosch “They Grow and keep Silent” 12.01 – 17.02. 2007

January 12, 2007 11:29 pm Published by
Logo Gallery WM

Maarten Brinkgreve
Alle drie de fotografen worden al jaren geïnspireerd door bomen en bos.

Jac. B. Rieder is elke keer weer onder de indruk van de ouderdom van bomen. Ze vormen met hun ritmische vormen een dak boven zijn hoofd. Bomen zorgen er voor dat wij kunnen ademhalen. Ze zijn voor hem medeschepselen, waar we respect voor moeten hebben.

Maarten Brinkgreve fotografeert regelmatig een paar wilgen in het Amsterdamse Bos. Ieder voorjaar zijn ze schimmiger dan het jaar ervoor, het worden flarden van bomen, stammen lossen op, het lijkt of er alleen nog bast overblijft.
Maar ze houden vol, en krijgen elk jaar weer nieuwe twijgen.

Jaap Bijsterbosch ervaart zijn aanwezigheid in een bos als een bijzondere vorm van intimiteit. Deze gewaarwording legt hij fotografisch vast. Voor hem zijn bomen sensuele wezens. Het bijzondere licht in het bos vormt voor hem de leidraad. Elk jaar duikt hij enkele weken in het bos onder.

Het werk van de drie fotografen vormt een bijzondere combinatie. Bij alle drie is er sprake van een combinatie van Hollandse nuchterheid en gevoelige poëtische beelden, hetgeen een bijzondere expositie oplevert.

 

De expositie is te zien van 12 januari t.m. 17 februari 2007 in de WM Gallery Elandsgracht 35. 1016TN Amsterdam van donderdag t.m. zaterdag van 14.00 tot 18.00 uur. Tevens is de galerie open op de eerste zondag van de maand van 14.00 tot 18.00 uur.
De feestelijke opening in aanwezigheid van de fotografen is zaterdag 13 januari 2007 van 17.00 tot 19.00 uur. Uw aanwezigheid hierbij wordt zeer op prijs gesteld.

 

Jac. B. Rieder

 

Jaap Bijsterbosch
Tags: , ,