Co de Kruijf “The iT Files” 03.09 – 02.10.2021

February 19, 2021 4:24 pm Published by


Gallery WM proudly and joyfully presents the photo exhibition:

“The iT Files”

by

 Co de Kruijf

 September 3rd through October 2nd, 2021

 Opening: Friday, September 3rd, 2021 from  3:00 PM – 8:00 PM.

The exhibition is free and accessible without reservation from September 4 to October 2.

The gallery is open every week from Wednesday to Saturday from 1:00 to 6:00 PM.

 The upcoming opening of the museum for electronic music “Our House” in the former building of the discotheque iT (‘de iT’) on the Amstelstraat, reminded photographer Co de Kruijf of the long, hot club nights of 1992, when, as a young photographer, he had tried to immortalize this legendary nightclub. In his archive he found a series of negatives that he had not looked at for almost 30 years. It has turned out to be a real treasure chest, in which famous and unknown nocturnal creatures of the iT, in all their extravagance and everydayness, indulge in the feeling of being part of perhaps the wildest discotheque in the Netherlands ever. Transvestites and tits, gays and go-go dancers, DJs and dildos, cocks and asses, pills and provincials – they are all there. The image that emerges from De Kruijf’s photos is one of inclusivity – a temple of entertainment in which everyone, regardless of sexual preference or ethnic background, felt safe in their search for ecstasy, extravagance, excesses and hot one-night stands.

Opened in September 1989 by Austrian-born Manfred Langer, the iT quickly became a resounding success. The theme parties such as the Hollywood-, Halloween- and Golden Triangle parties were sensational. The inclusive atmosphere and boundless energy of party animal Manfred Langer attracted national and international celebrities such as Nelly Frijda, Richard Kraijcek, Marco van Basten, Grace Jones, Eddy Murphy and Boy George to the club. Not only they, but every guest, even so-called ‘nobodies’, could reinvent themselves as veritable stars in the iT.

 While the RoXY is regarded as the first disco in Amsterdam where House was played, it was mainly the iT that made this new music style mainstream. Due to the inclusive atmosphere, the mix of gays and straights, eccentrics and rather more dull types, the iT was an important element in the broad acceptance of gay culture in the Netherlands.

With the death of Langer in 1994, the club gradually ran out of steam. Without Langer’s charisma and through a combination of police raids, complaining local residents and impossible rents, the club closed its doors in 2002. After a doomed restart, club iT went bankrupt in 2005.

 With “The iT Files” by Co de Kruijf, Gallery WM opens up the possibility to imagine yourself once again in the heyday of not only the iT, but also of Amsterdam as a nightlife city, of Amsterdam as the gay capital of the world, of Amsterdam where everything was allowed, could happen and actually  did happen.

 Sebastian Tomasz Rypson

 

Gallery WM presenteert met trots en vreugde de fototentoonstelling:

 “The iT Files”

 van

 Co de Kruijf

 3 september t/m 2 oktober 2021

 Opening: Vrijdag 3 september 2021 van 15:00 tot 20:00 uur.

Vanaf 4 september tot 2 oktober is de tentoonstelling gratis zonder reservering toegankelijk. De galerie is geopend elke week van woensdag t/m zaterdag, 13.00 uur tot 18.00 uur. 

 Door de aangekondigde opening van het museum voor elektronische muziek “Our House” in het voormalige pand van de discotheek iT  (‘de iT’) aan de Amstelstraat, herinnerde fotograaf Co de Kruijf zich de lange, hete clubnachten van 1992, toen hij als jonge fotograaf de legendarische nachtclub had geprobeerd te vereeuwigen. In zijn archief vond hij een serie negatieven waar hij bijna 30 jaar lang niet naar had omgekeken. Het is een ware schatkist gebleken, waarin beroemde en onbekende nachtvlinders van de iT in al hun extravagantie en alledaagsheid zich laven aan het gevoel deel te zijn van misschien wel de wildste discotheek van Nederland ooit. Travo’s en tieten, homo’s en hetero’s, DJ’s en dildo’s, piemels en pillen, go-go dansers en provincialen – allen passeren ze de revue. Het beeld dat oprijst uit de de foto’s van De Kruijf is dat van inclusiviteit – een uitgaanstempel waarin iedereen, ongeacht seksuele voorkeur of etnische achtergrond, zich veilig waande in hun zoektocht naar extase, extravagantie, excessen en hitsige one-night-stands.

 Geopend in september 1989 door de van oorsprong Oostenrijkse Manfred Langer, werd de iT snel een doorslaand succes. De themafeesten zoals de Hollywood-,  Halloween- en Golden Triangle party’s waren spraakmakend. De inclusieve sfeer en de tomeloze energie van feestbeest Manfred Langer trok nationale en internationale beroemdheden als Nelly Frijda, Richard Kraijcek, Marco van Basten, Grace Jones, Eddy Murphy en Boy George naar de club. Niet alleen zij maar iedere gast, ook totaal onbekenden, konden zich in de iT een ster wanen.

Waar de RoXY geldt als eerste discotheek in Amsterdam waar House werd gedraaid was het met name de iT die deze nieuwe muziekstijl mainstream maakte. Door de inclusieve sfeer, door de mix van homo’s en hetero’s, van excentriekelingen en doorzon-types heeft de iT een belangrijke bijdrage geleverd aan een brede acceptatie van de homocultuur in Nederland.

Met de dood van Langer in 1994 kwam de klad in de club. Zónder het charisma van Langer en door een combinatie van politie-invallen, klagende buurtbewoners en onmogelijke huurprijzen sloot de club in  2002 haar deuren. Na een gedoemde herstart ging club iT in 2005 failliet.

 Met “The iT Files” van Co de Kruijf opent Gallery WM de mogelijkheid om je weer heel even te wanen in de hoogtijdagen van niet alleen de iT, maar ook van Amsterdam als uitgaansstad, van Amsterdam als homo-hoofdstad van de wereld, van Amsterdam waar alles mocht, kon én gebeurde.

 Sebastian Tomasz Rypson

Video

Opening speech door Ben Holthuis: https://vimeo.com/604057358

Media 

Walter van Teeffelen’ blog:

Gallery co-owner Paul Schaublin, photographer Co de Kruijf and curator Sebastian Rypson                                3 September 2021      photo © Pete Purnell

 

Tags: