Lesley Moore “Colour Tales – an artistic research into the quality of colour” 02.04-07.05.2011

April 2, 2011 12:18 am Published by

Blaton & Rypson, Anthropologists in Art, present:
“Colour Tales – an artistic research into the quality of colour”
by Lesley Moore
02.04 – 07.05.2011

An exhibition on colour without the use of colour.

From April 2nd through May 7th 2011, graphic designers Lesley Moore present their artistic research on colour without the use of colour. The title, “Colour Tales” is derived from one of the greatest Baltic writers from the ’60s, Latvian poet and writer Imants Ziedonis (1933), who wrote a number of colour-based short stories. Intriguingly visual and originally intended for children, these stories also hold interest for adults.

His stories do not literally show the colours he writes about, the stories describe only the properties of the colours. Thus, the reader is invited to consider the quality of a specific colour, as well as colour in general.

For five weeks, Lesley Moore will translate five of Ziedonis’ colour tales (grey, blue, brown, green and yellow) into five imaginary landscapes; colourless abstractions that use the characteristics of a specific colour as a departing point.

Also, composer and soundscape-artist Machinefabriek will compose five musical pieces with the same starting point. Ziedonis’ stories will also be read and listened to throughout the exhibition. Ultimately, the aim of the show is to confront the public with the characteristics of these colours, and invite the recipients to consider how these colours affect them.

The project will have a website set up, on which it will be possible to see and listen to the different parts of the exhibition. Via social media visitors can react, and share their own colour experiences. Finally we are proudly to present that at the opening, 2nd of April an unique “Colour Tales” pop-up book will be launched. The popup book represent the imaginary landscapes of colour designed by Lesley Moore and includes an exclusive LP with soundscapes of Machinefabriek on one site, and the colour stories of Ziedonis on the other side.

INVITATION –

Blaton & Rypson, aNTHROPOLOGiSTS iN aRT, presents:
“Colour Tales – an artistic research into the quality of colour”
by Lesley Moore

music by Machinefabriek
storytelling by Sahand Sahebdivani

in WM Gallery
April 2nd 2011 – May 7th 2011

An exhibition on colour without the use of colour.
Based on stories by Imants Ziedonis (Latvia, 1933-)

OPENING:
Saturday April 2nd 17.00-19.00

With special appearance:
Machinefabriek (Rutger Zuyderveldt) and Sahand Sahebdivani

For more info about the exhibition
‘Colour Tales’ click HERE

 

Een tentoonstelling over kleur, zonder het gebruik van kleur.

Van 2 april t/m 7 mei 2011 verrichten de grafische vormgevers
Lesley Moore artistiek onderzoek naar de ervaring van kleur.

Lesley Moore, bekend van onder andere de ‘Gorilla’ affiches in de Volksrant en Groene Amsterdammer, zijn een grafische vormgevers duo die research als belangrijke basis zien voor het uitwerken van hun designs. XXXXdesign award etc…

De titel, “Colour Tales” is ontleend aan één van de grootste Baltische auteurs en poëten vanaf de jaren ’60, de Letse schrijver en dichter Imants Ziedonis (1933), die een aantal korte kleuren-verhalen heeft geschreven. Visueel en oorspronkelijk voor kinderen bedoeld, zijn deze verhalen ook voor volwassenen interessant. In zijn verhalen komen de kleuren niet letterlijk terug (het zijn immers woorden), de verhalen beschrijven alleen de eigenschappen van kleuren. Hierdoor wordt je als lezer uitgenodigd om na te denken over de kwaliteit van een specifieke kleur, en over kleuren in het algemeen. 

Gedurende vijf weken zullen Lesley Moore vijf van de kleurverhalen (grijs, blauw, bruin, groen en geel) vertalen naar vijf imaginary landscapes; kleurloze abstracties die de eigenschappen van de specifieke kleuren als uitgangspunt hebben.

Ook zal componist en soundscape-kunstenaar Machinefabriek vijf muzikale composities componeren met hetzelfde uitgangspunt. De verhalen van Ziedonis zijn ook te lezen en/of te beluisteren in de expositie.

Het doel van de expositie is uiteindelijk om mensen te confronteren met de eigenschappen van deze kleuren, en ze zich doen afvragen hoe dat in hun beleving zo is. Hiervoor zal ook een site/blog opgezet worden waarop de onderdelen van de expositie te zien / beluisteren zijn. Er kan gereageerd worden, en bezoekers kunnen eigen kleuren ervaringen delen.

Tot slot kunnen we met trots aankondigen dat op de opening, 2 april, tevens een unieke “Colour Tales” pop-up boek word gelanceerd. Hierin ontvouwen zich letterlijk imaginaire landschappen van kleur. De pop-up boek is geheel vormgegeven door grafische vormgevers Lesley Moore en bevat tevens een LP met daarop de soundscapes van Machinefabriek op de ene kant en de verhalen van Ziedonis over kleur op de andere kant.

Tags: