“Yamitata’s Untold Stories” IANDE Collective: Alvaro Aroca / Maga Berr / Patricia Werneck Ribas 24.03 – 22.04. 2023

March 11, 2023 6:00 pm Published by

Opening Friday 24th March, 2023; 17:00 – 19:00 hrs

© Maga Berr

Yamitata’s untold stories

IANDE” is a collective of artists, composed of Álvaro Aroca Córdova (Chile), Maga Berr (Perú), and Patricia Werneck Ribas (Brazil), that aims at reconstructing “other” realities and shed light on the untold, the invisible.

IANDE introduces us to narratives, between the political and the mythical, that revolve around the consequences of colonization in the American continent and the invisibility of identities. The cracks of the system based on white European supremacy have led to a void, a new space in which to reconstruct multiple narratives for the re-appropriation of their own identities. This is the starting point of IANDE’s journey to rethink, reexamine and/or relive reality as they know it. They explore a past and a future, asking, “How did we get to this identity crisis? How can we construct other realities in the field of contemporary art?”

They use poetic artistic languages, employing metaphors and symbolisms, sometimes linked to an ancestral culture and sometimes associated with contemporary aesthetics. The artists experiment with various forms, such as sculpture, installation, sound intervention, embroidery, and video art and, with these media, they have prepared for this exhibition a parallel world of understanding and reflection on the complexity of Latin America.

Welcome to the world of IANDE.  

Patricia Werner Ribas, from the series “Dispatch to Origin” 2021

IANDE” is een collectief van kunstenaars, bestaande uit Álvaro Aroca Córdova (Chili), Maga Berr (Perú) en Patricia Werneck Ribas (Brazilië), dat zich richt op het reconstrueren van “andere” realiteiten en licht werpt op het onnoemelijke, het onzichtbare.

IANDE laat ons kennismaken met narratieven, tussen het politieke en het mythische in, die draaien om de onzichtbaarheid van identiteiten en de gevolgen van kolonisatie op het Amerikaanse continent. De barsten in het systeem dat is gebaseerd op witte Europese suprematie hebben geleid tot een leegte, een nieuwe ruimte waarin meerdere verhalen kunnen worden gereconstrueerd om de eigen identiteit opnieuw toe te eigenen. Dit is het startpunt van IANDE’s reis om de realiteit zoals zij die kennen te heroverwegen, opnieuw te onderzoeken en/of opnieuw te beleven. Ze verkennen zowel verleden en toekomst en vragen: ‘Hoe zijn we bij deze identiteitscrisis terechtgekomen? Hoe kunnen we andere realiteiten construeren op het gebied van hedendaagse kunst?”

Ze gebruiken poëtische artistieke talen, gebruiken metaforen en symboliek, soms gekoppeld aan een voorouderlijke cultuur en soms geassocieerd met hedendaagse esthetiek. De kunstenaars experimenteren met verschillende vormen, zoals sculptuur, installatie, geluidsinterventie, borduurwerk en videokunst, en met deze media hebben ze voor deze tentoonstelling een parallelle wereld van begrip en reflectie op de complexiteit van Latijns-Amerika voorbereid.

Welkom in de wereld van IANDE.

Alvaro, frottage on paper (3) 40x35cm, 2020

Patricia Werneck Ribas is een in Brazilië geboren kunstenaar die in Amsterdam woont en voornamelijk werkt met bewegende en stilstaande beelden. Vragen over identiteit en machtsverhoudingen in een postkoloniale samenleving vormen de basis van haar onderzoek. Haar werk is vaak ongrijpbaar, maar nooit verwijderd van een bepaald historisch moment. Het hoort altijd bij en breidt uit op de complexiteit van geheugen, tijd en locatie. Ze neemt wat bekend is en maakt het vreemd en meeslepend door onverwachte juxtaposities te creëren en ideeën uit vaak zeer verschillende bronnen te bundelen. Ze nodigt een blik uit die stilletjes verontrustend is, maar haar werk blijft altijd suggestief en ongrijpbaar. Haar focus ligt op het uitnodigen van de kijker om zich in de plaats van de ander te wanen. Ze doorbreekt bekende percepties door te onderzoeken hoe persoonlijke verhalen aansluiten bij bredere politieke en maatschappelijke debatten en zorgen. Ze heeft een diploma audiovisuele kunsten van de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam en heeft deelgenomen aan verschillende groepstentoonstellingen en vertoningen in binnen- en buitenland, waaronder het Stedelijk Museum, Amsterdam (NL); Museum DE Pont, Tilburg (NL); Bonnefantenmuseum, Maastricht (NL); Museum de Fundatie, Zwolle (NL); Museum Hilversum (NL); Internationaal filmfestival van Reykjavik (IS); Nationale Galerij van IJsland, Reykjavik (IS); Kunstmuseum van Nanjing University of the Arts (CN); Eye Filmmuseum, Amsterdam (NL); documentART, Neubrandenburg (DE); Filmfestival van Tampere (FI); Gstaad-film (CH); Leiden Shorts, Leiden (NL); Museum De Lakenhal, Leiden (NL); Cannes Kortfilmfestival, Cannes (FR); Bideodromo, Bilbao (ES); Kansk Videofestival, Kansk (RU); Strangelove Time-Based Media Festival, Folkestone (EN); Video- en experimenteel filmfestival Ecrã, RJ (BR).

Álvaro Aroca Cordova (Chili, 1979) is kunstenaar en transdisciplinair onderzoeker. PHD in Kunst aan de Universiteit van Baskenland (Spanje). Hij gebruikt installaties, video’s en schilderijen in zijn multimediale artistieke praktijk op basis van zijn artistiek onderzoek naar de relatie tussen mens en natuur. Hij ziet het westerse concept van de natuur als een gevangen constructie van de moderniteit. De dekoloniale esthetiek helpt hem om verschillende manieren van omgaan met ons lichaam en onze omgeving voor te stellen, te recreëren en te contextualiseren. Hij bestrijdt het dualistische concept van de wereld door symbolische uitdrukkingen en door de blinde vlekken van onze historische ervaring vanuit de periferie van onze kennis te leven.

Maga Berr is een Peruaanse kunstenaar die woont en werkt in Rotterdam (NL) en Lima (Peru). Vanuit haar universitaire studies Sociale en Communicatiewetenschappen en tijdens haar werk in Internationale Ontwikkeling ontwikkelde ze een goed begrip van sociale processen en machtsdynamiek. Later heeft ze haar initieel sociologisch onderzoek uitgebreid naar haar artistieke praktijk. Ze studeerde af aan de afdeling Beeldende Kunst aan de Gerrit Rietveld academie en exposeerde sindsdien in diverse galeries en musea in binnen- en buitenland. Momenteel observeert en bevraagt haar sculpturale werk ons menselijk samenleven en de dynamiek van (de)kolonialiteit in maatschappelijke systemen. Hoe leven we samen? Hoe zien wij elkaar? En hoe verhouden we ons? Zijn enkele van de vragen die ze onderzoekt. Naast geschiedenis en cultuur vindt Maga inspiratie in de verhalen van mensen om haar heen of in haar eigen biografie. Rituelen en symbolen binnen diverse culturen vormen een deel van haar inspiratiebron. Haar sculpturale installaties fungeren als lichamen die het gedrag en de veronderstellingen van de koloniale moderniteit observeren, nabootsen, in twijfel trekken of uitdagen. Sculpturen vormen nieuwe parallelle werelden, tonen een verhaal en creëren een microkosmos met vele betekenislagen erin. Texturen, vormen, combinaties en dimensies proberen de emotie en dynamiek uit te drukken van de verhalen die het werk inspireren.

Tags: , ,