Johanna Blankenstein & Johan Willem de Hondt “Opposites Attract” 30.08 – 28.09.2019

April 2, 2019 3:28 pm Published by

Opposites Attract

by 

Johanna Blankenstein & Joop de Hondt

 30th of August 2019 through 28th of September 2019

 Opening: Friday, August 30, 2019 from 5:30 PM to 7:30 PM 

 

 “Opposites Attract” is the first exhibition by Dutch photographers Johanna Blankenstein and Joop de Hondt within the walls of Gallery WM. Both artists work primarily with photography but use the medium in completely disparate ways. Where Blankenstein mainly focuses on overcast landscapes in the tradition of classical, black and white photography, de Hondt digitally deconstructs his images to the bone. Both artists, although working with a totally different set of image aesthetics, are nevertheless fans of each other’s work and compliment each other flawlessly.

 Contrast functions as the guiding principle within this exhibition, both within the work of both artists as well as between their respective series. This then has also lead to an exhibition in which the tension between the two image schemes is intense. In the landscapes of Blankenstein, mostly shot with long exposure, dark clouds seem to shimmer above still waters and the cold, intersecting graphic lines of buildings and bridges that humans have inserted into the flat, Dutch landscape. Her works exude a sense of abandonment, threat even, as if something sinister might happen but has not come to pass yet. Blankenstein pays a lot of attention to the composition; she likes to place her subjects in the middle, at the same time delighting in disrupting our natural desire for symmetry.

 With the images of the Hondt, the artist explores what the essential visual information is of a snapshot that is stored on a digital device. He seems to undress his subjects digitally; stripping away  all superfluous visual information to arrive at minimalist, pixel-like objects, in which the recognisability of the image is questioned. There is no doubt that they are heavily processed images with a strong, graphic approach. Nevertheless, De Hondt succeeds in conveying an authentic snapshot; not only frustrating our intrinsic inclination to naturally gravitate towards points of recognition, but also – and above all – to make this tendency in us transparent.

 These two completely divergent and separate visual languages ​​do something strange with each other. One could naturally expect them to clash. But, remarkably, they don’t. Or maybe they do, but in an effective way. In one way or another, perhaps because these two artists also find each other’s work so exciting, they reinforce each other. There seems to be an attraction between the two series, an attraction that is inexorable and strongly connects these visual opposites.

 Johanna Blankenstein and Joop de Hondt will both be present at the opening on Friday 30 August from 5:30 pm to 7:30 pm in Gallery WM; Elandsgracht 35, 1016TN Amsterdam

Running Man © Joop de Hondt                                                       IPA 2017 Honorable Mention, Category Fine Art, Other

 

“Opposites Attract” is de eerste tentoonstelling van de Nederlandse fotografen Johanna Blankenstein en Joop de Hondt binnen de muren van Gallery WM. Beide kunstenaars werken voornamelijk met fotografie maar gebruiken het medium op totaal verschillende manieren. Waar Blankenstein zich voornamelijk toelegt op dreigende landschappen in de traditie van de klassieke, zwart-witte fotografie, deconstrueert de Hondt zijn beelden digitaal tot op het bot. Beide kunstenaars, hoewel werkend met een totaal verschillende beeld-esthetiek, zijn evenwel fan van elkaars werk en voelen elkaar feilloos aan.

Contrast vormt de leidraad binnen deze expositie, zowel binnen het werk van beide kunstenaars, als tussen hun respectievelijke oevre. Dit leidt dan ook tot een tentoonstelling waarin de spanning tussen beide beeldschema’s te snijden is. In de landschappen van Blankenstein, veelal geschoten met long exposure, lijken de donkere wolken te bewegen boven verstilde wateren en de harde, snijdende grafische lijnen van gebouwen en bruggen die de mens heeft neergezet. Er ontsaat een gevoel van verlatenheid, dreiging zelfs, van iets duisters dat gebeuren gaat maar zich nog net niet heeft ontvouwd. Blankenstein besteedt veel aandacht aan de compositie; haar onderwerpen plaatst zij graag in het midden waarbij zij tegelijkertijd onze natuurlijke hang naar symmetrie ontregelt.

Bij de beelden van de Hondt ligt de focus op wat de essentiële visuele informatie is van een momentopname dat opgeslagen wordt op een digitaal apparaat. Hij lijkt zijn onderwerpen digitaal uit te kleden; weg te strippen van alle overtollige visuele stoorzenders om zo te komen tot minimalistische, pixel-achtige objecten, waarbij de herkenbaarheid van het beeld steeds in twijfel wordt gebracht. Er is geen twijfel over mogelijk dat het zwaar bewerkte beelden zijn met een sterk grafische insteek. Toch lijkt het de Hondt te lukken een authentiek momentopname over te brengen en onze intrinsieke neiging naar herkennings-(punten) niet alleen te frustreren, maar ook en vooral inzichtelijk te maken.  

Deze twee geheel andere en afzonderlijke visuele talen doen iets geks met elkaar. Men zou natuurlijkerwijs kunnen verwachten dat ze zouden vloeken. Maar dat doen ze juist niet. Of misschien wel, maar op een effectieve wijze. Op de een of andere manier, misschien omdat deze twee kunstenaars elkaars werk ook zo spannend vinden, versterken ze elkaar juist. Er lijkt een aantrekking te ontstaan tussen de twee series, een aantrekking die niet te stuiten is en deze visuele tegenpolen met elkaar sterk verbindt.

Johanna Blankenstein en Joop de Hondt zullen beiden aanwezig zijn op de opening op Vrijdag 30 augustus van 17:30 – 19:30 uur 

 

Three Lighthouses                                                                                                                                                       © Johanna Blankenstein

 

Johanna F. Blankenstein

Geboren te Groningen

Kunstacademie Minerva, te Groningen

Afgestudeerd als Illustrator. In eerste instantie geen interesse in fotografie en de donkere kamer.

Na afstuderen kwam Blankenstein in de IT terecht. Toen de digitale camera op de markt kwam werden haar beelden haar schilderijen en tekeningen.

“Ik hou van sfeer, veel lucht, wolken en oneindigheid, maar met een duister tintje. Alsof er iets wacht op je maar wat je niet kunt zien. Het weer is dus erg belangrijk voor mijn foto’s, hoe meer donkere wolken hoe beter. Dit is ook erg belangrijk voor de long exposures waarop het lijkt of de wolken bewegen op de de foto.

Verlaten sombere landschappen hebben mijn voorkeur. Liefst met grafische lijnen die ergens naar toe gaan. Ik mag graag het onderwerp in het midden plaatsen en verschillende composities uitproberen. Mijn foto’s moeten altijd op de één of andere manier in balans zijn, dit gaat op gevoel. Vooral in zwart wit, mijn favoriete bewerking.”

 

Joop de Hondt

Geboren in 1958 te Vlissingen.

Was in de jaren 70 oprichter en redacteur van het legendarische punkblad: ‘De Pedaalemmer’. Ging na deze wilde jaren filosofie studeren en werkte daarna bij diverse computerbedrijven.

Volgens Joop is de grote kracht van fotografie dat je, in tegenstelling tot de kunstschilder, een uniek moment kunt vastleggen en delen met anderen. Zijn foto’s zijn niet bedacht en verwijzen ook niet naar iets buiten zichzelf. Joop werkt snel, hij volgt het beeld en laat de foto zichzelf maken.

Zijn werk was eerder te zien bij Galerie KIS (art and craft design) en Mix Art Gallery.

Het werk  “The Running Man” (zie boven) werd onderscheiden  met IPA 2017 Honorable Mention

 

Zuilenrij                                                                                                     © Joop de Hondt

 

The Eye of the Storm                                                                                                                                              © Johanna Blankenstein

 

Media

Walter van Teeffelen over Johanna Blankenstein:

https://ifthenisnow.eu/nl/verhalen/de-wereld-van-groningse-kunstenaar-3-johanna-blankenstein

Walter van Teeffelen over Joop de Hondt:

https://ifthenisnow.eu/nl/verhalen/de-wereld-van-de-amsterdamse-kunstenaar-66-joop-de-hondt

Photos from the opening

Curator Sebastian Rypson, Joop de Hondt, Johanna Blankenstein, Pete Purnell and gallery owner Paul Schäublin                                                                                photo © Wim Broekman

 

photo © Pete Purnell

Tags: ,